Bouwmanagement

Ieder project kent zijn eigen dynamiek en vraagt om een doelgerichte benadering. Vanuit de deskundigheid en cultuur binnen Perfect Bouwexperts hebben wij als Perfect Bouwmanagement een eigen projectaanpak waarmee wij onze opdrachtgevers optimaal bedienen en ons onderscheiden van collega-bureaus.

Onafhankelijke adviseurs
Het bereiken van de beste oplossing voor de opdrachtgever, met oog voor de maatschappelijke context staat voor ons centraal. We bedenken haalbare en aanvaardbare concepten en ontwerpen technisch uitvoerbare en betrouwbare oplossingen. Het bouwen, financieren en beheren van de werken laten we over aan andere marktpartijen, met wie we overigens in samenwerking goede totaaloplossingen kunnen bieden.

Vertrouwen
Een goede vertrouwensrelatie met de opdrachtgever is belangrijk om een goed adviesproduct of betrouwbare oplossing te kunnen bieden. De kwaliteitskenmerken van ons advies zijn:

  • Deskundig
    Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Onze adviseurs zijn onafhankelijk en integer.

Integrale projectaanpak
Complexe vraagstukken vergen een integrale benadering, waarbij diverse disciplines worden ingezet. Naast technische deskundigheid beschikken wij over expertise op het gebied van kosten en financiering, procesbegeleiding, juridische aspecten en gedragswetenschappen. Onze organisatiestructuur binnen Perfect heeft de veelzijdige aspecten van calculatie, tekenwerk tot beheer en energievraagstukken die onderling nauw samenwerken en waarborgt een integrale projectaanpak. 

Directievoering
De directievoerder oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst.' In de praktijk is de directievoerder de intermediair tussen de opdrachtgever en de uitvoerende aannemer en vertegenwoordigt de opdrachtgever met kennis van zaken. Het bewaken van de financiën, de kwaliteit van geleverd werk en de planning zijn de kerntaken van de directievoerder.

Waar nodig worden specialisten ingezet ter ondersteuning van het bouwproces. De directievoerder verzorgt de aansturing van de bij het proces betrokken partijen. De directie- voerder adviseert over meer- en minderwerk en over termijnbetalingen. De directievoerder neemt de opdrachtgever veel werk uit handen en neemt verantwoording voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden. Directievoering is een breed vakgebied met vele facetten. Elke opdrachtgever en elk project stellen weer andere eisen en bevinden zich in een andere omgeving. De invulling van directievoering is bij Perfect Bouwmanagement dan ook maatwerk, altijd oplossings- en resultaatgericht.

Contractbewaking
In de bouwsector wordt naast de uitvoering van werken op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe contractvormen als D&C (UAV-GC) en DBFM. Perfect Bouwmanagement heeft ruime ervaring op het gebied van diverse vormen van contractbewaking.

Onze meerwaarde bestaat uit onze inzet op zowel technische als contractuele kennis.

Bezoekadres Gemert:
Heerlijck Ondernemen
Karbeel 18
5421 BR Gemert

Bezoekadres Tilburg:
Bezoek en postadres
Pelgrimsweg 40
5018 EN Tilburg

Bezoekadres Eindhoven:
Noord Brabantlaan 303-307
5657 GB Eindhoven

+ 31 (0) 492 - 820 111

Voor alle contactinformatie, bezoek onze contactpagina.

Relevant voor u?

Blog
Bouwen 2018
De nieuwe werkelijkheid
We zijn weer wat maanden onderweg in 2020 de economie draait op volle toeren de vooruitzichten… Lees meer
Blog
Durf te delen, door te delen kom je samen verder
Durf te delen, door te delen kom je samen verder
We proberen onze kinderen op te voeden dat ze leren delen maar naarmate we volwassen worden lijkt… Lees meer
Blog
Waarom een gezamenlijk belang
Waarom een gezamenlijk belang
We praten en schrijven veel over samenwerken in de bouwsector maar doen we dat ook in iedere fase?… Lees meer
Blog
Gezamenlijk belang > de opdrachtgever
Gezamenlijk belang > de opdrachtgever
We praten en schrijven veel over samenwerken in de bouwsector maar doen we dat ook in iedere fase?… Lees meer
Blog
Stress in de Bouwwereld
Stress in de Bouwwereld
We lezen en horen er bijna dagelijks iets over de drukte in de bouwwereld, levertijden welke… Lees meer
Blog
Succesvol bouwen doe je samen
Succesvol bouwen doe je samen
Het wordt alsmaar drukker in de bouwwereld we komen de vakmensen tekort maar ook levertijden op de… Lees meer