We leggen de puzzelstukjes voor u in elkaar

De realisatie van een bouwproject vraagt veel tijd en inspanning van een opdrachtgever. Gedurende iedere fase van het bouwproject moet u als opdrachtgever vinger aan de pols houden en nagaan of alle werkzaamheden conform afspraak worden uitgevoerd.

De realisatie van een bouwproject vraagt veel tijd en inspanning van een opdrachtgever. Gedurende iedere fase van het bouwproject moet u als opdrachtgever vinger aan de pols houden en nagaan of alle werkzaamheden conform afspraak worden uitgevoerd.


Perfect Bouwbegeleiding begeleidt en adviseert u als opdrachtgever bij de realisatie en oplevering van (nieuw)bouwprojecten groot of klein, woningen, bedrijfspanden, agrarisch, winkels en horeca    Als u het idee heeft om te gaan (ver)bouwen kunt u al contact opnemen met Perfect Bouwbegeleiding voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Als beide partijen na het gesprek een goed gevoel hebben over de samenwerking dan heeft u vanaf dat moment maar 1 aanspreekpunt voor de complete bouw. De kosten voor het inschakelen van een bouwbegeleider verdienen zich terug door de inkoop, offertevergelijk, controle op de bouw, juiste detaillering , goed afspraken, materiaalkeuze enz..
We gaan met u in gesprek en bespreken met u de wensen en ideeën. Naar aanleiding van het gesprek gaan we aan de slag we zoeken de verschillende puzzelstukjes bij elkaar welke nodig zijn om het idee te realiseren. Er is ook nog een mogelijkheid om vooraf een begroting te maken en te bekijken of ook alles binnen het financiële plaatje past. Door de diverse contacten binnen de bouwwereld heeft Perfect Bouwbegeleiding de mogelijkheid om de juiste personen bij elkaar te plaatsen om het idee te verwezenlijken zoals architecten, constructeurs, aannemers, installateurs,onderaannemers, specialisten op het gebied van brandveiligheid, elektra enz.. Het benodigde overleg met diverse partijen zoals aannemers, overheidsinstantie, nutsbedrijven wordt ook door Perfect Bouwbegeleiding geregeld.


Na het in kaart brengen van de werkzaamheden gaan we aan de slag met het uitwerken van het plan zoals pakket van eisen, tekeningen, berekeningen, materiaalkeuze, bouwvergunning,  werkvoorbereiding, offertes opvragen en vergelijken op een juiste manier (appels met appels),het werk aanbesteden, factuurcontrole, bouwvergaderingen, vastleggen afspraken, controle afspraken, bouwtoezicht, oplevering. We kunnen naar gelang uw keuze op ieder moment van bouwproces in- of uitstappen. We sterven ernaar om elkaar na de oplevering aan alle partijen een hand te geven en te zeggen dit was een mooie bouw en bedankt voor de prettige samenwerking,uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig om iets moois te realiseren niemand kan iets alleen.

Deel dit artikel