Opstellen meerjaren onderhoudsplan primair onderwijs

Opdracht
Opstellen meerjaren onderhoudsplan primair onderwijs
Plaats
Heel Nederland
Datum
2016
Duur
4 maanden
Op locatie visueel inspecteren van alle te onderhouden elementen om vervolgens aan de hand van metingen, tekeningen en foto’s de hoeveelheden te bepalen. Deze klant maakt gebruik van enkele panden waarbij ook andere gebruikers cq. eigenaren deel uit maken van het totaal. Hierdoor hebben we zowel in de planning als het kostenplaatje een uitsplitsing gemaakt waaruit blijkt wie waar verantwoordelijk is. De klant heeft een gewenst kwaliteitsniveau welke eenvoudig gewaarborgd kan blijven door een prioritering te stellen met de conditie score’s van de onderhoudselementen als uitgangspunt.