Onderwijs + bedrijfsleven = Pure winst!

De economie draait op volle toeren! Daar zijn we met z’n allen, terecht, heel blij mee maar of het nog gezond zo hard als hij ‘draait’ is maar de vraag…
De snel stijgende kosten van materialen, uurtarieven, woningen, levertijden en het groeiende tekort aan vakmensen zijn duidelijke signalen: ‘Draait’ de economie of vliegt hij intussen uit de bocht? Wat gaan we er aan doen om zaken weer overzichtelijk en beheersbaar te houden? Hoe voorkomen we dat de positieve ontwikkelingen omslaan naar een negatieve spiraal?

In de afgelopen week zat ik aan tafel met ‘het onderwijs’, het VMBO en het MBO omdat we altijd stageplaatsen hebben voor leerlingen. In dit geval ging het om een BBL leerling maar we hebben momenteel ook een HBO leerling vanuit de HAN in Arnhem aan boord. Als ik, over hun schouders, kijk naar het begin van hun studies valt het me op hoe weinig leerlingen en studenten er in de klassen zitten. Zeker in vergelijking met de tijd dat ik nog in de schoolbanken zat! Dat baart mij zorgen en die worden gedeeld door de onderwijsinstellingen…. 

We hebben een enorm tekort aan vakmensen. De marktvraag is veel groter dan het aanbod. Dat komt niet alleen door de weinige schoolverlaters maar ook door de vergrijzing van de bedrijfstak: De instroom van goed opgeleide jeugd vangt de (ervaren) uitstroom richting pensioen niet op. Dit tekort aan mensen levert steeds meer stagnatie op in bouwwerkzaamheden. Voorheen werd de planning van een bouwproject nog gebaseerd op het aantal (on)werkbare dagen. Momenteel bepaalt de beschikbaarheid van personeel de voortgang van projecten. Gezien het voorgaande is het duidelijk dat die voortgang steeds vaker onvoldoende is en dat kost: Geld, veel geld!

Wat gaan het onderwijs en het bedrijfsleven hier (samen!) aan doen om dit voor de toekomst op te lossen ? Ik denk dat het goed is om samen concrete en snel uitvoerbare plannen te maken om het ‘personeel van de toekomst’ meer te laten zien wat de kansen en mogelijkheden zijn in de techniek en de bouw. Laat ze al op jonge leeftijd kennismaken met de werkzaamheden. Als ze zelf, in praktijksituaties, ervaren hoe leuk deze branche is kiezen er waarschijnlijk (veel) meer jongeren voor een carrière in de techniek en bouw!
Dit moet gebeuren vanuit het onderwijs, in hun lesprogramma’s, en vanuit het bedrijfsleven door het aanbieden van stageplaatsen en ‘open dagen’. Dat is winst voor ‘beide werelden’. Werelden die in feite dezelfde doelen willen bereiken: Meer leerlingen en carrières in de techniek en de bouw! Daar is iedereen (en dus ook de ‘markt’) geholpen… Wie doe er mee!?

Deel dit artikel