Geschillen voorkomen

We worden regelmatig gevraagd om bij geschillen / arbitrage ons advies te geven en in diverse zaken  is vooraf bepaald dat ons advies een bindend advies is waaraan een ieder zich dient te houden.  We zeggen wel eens met een lach tijdens het gesprek “dat wij daar boterhammen aan kunnen verdienen hebben we aan de partijen te danken” en als je dan kijkt naar die gezichten dan hebben ze zoiets van hoezo !

Er komen bij de diverse zaken toch wel dezelfde problemen naar voren waardoor iets kleins uiteindelijk iets groots wordt groot  en van gezelligheid en met plezier samenwerken naar irritatie gaat. Het begint al met duidelijkheid te geven wat gaan we (ver)bouwen zorg als opdrachtgever dat er juiste tekeningen en omschrijvingen zijn van het uit te voeren werk, vervolgens kan er een duidelijke begroting worden opgesteld  waarin goed de werkzaamheden en materialen zijn omschreven bij eventueel meer- en minderwerk bespreek dit vooraf en niet achteraf. Leg de gemaakte afspraken definitief vast en niet alleen over de prijzen maar ook de planning zodat een ieder weet waar ze aan toe zijn. Dan nog een hele belangrijke is de communicatie met elkaar als uitvoerde bedrijven onder elkaar maar ook richting opdrachtgever maar zorg ook dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

En ja helaas  maken we ook allemaal eens een fout daarvoor zijn we mensen die werken maar los de problemen op en blijf ze niet vooruit schuiven daardoor krijg je wrijving op de werkvloer. Al met al je kunt een hoop ellende voorkomen en het mooiste is dat het tot en met de nazorg plezierig blijft en we elkaar op het einde van het project allemaal de hand kunnen geven en elkaar recht in de ogen kunnen aankijken.

Deel dit artikel