Bouwen als (top)sport

Het is weer volop zomer! We genieten massaal van de zon en vieren straks onze welverdiende vakantie. Traditioneel zijn er in de zomer ook de grote sportevenementen zoals de Giro, de Tour De France, Wimbledon, Formule 1, atletiek en dit jaar als extra het WK-voetbal (helaas zonder onze jongens...).

Het is mooi om de wereld van de topsport en die van mij (de bouw dus) met elkaar te vergelijken. Waar zitten de overeenkomsten en waarin zitten de grootste verschillen?
In allebei de ‘werelden’ gaat het om gestelde doelen en we moeten allemaal samenwerken om die doelen te bereiken. Daarover moeten we eerlijk en transparant communiceren en (natuurlijk) investeren in training. In de wereld van de topsport zijn de doelen helder en concreet en in tijd of afstand uit te drukken.

In de bouw zijn de doelen vaak wat abstracter en is het niet altijd even duidelijk hoe en met wie we de vooraf vastgestelde ‘eindstreep’ gaan bereiken.  Voor het (bouw)team is soms onvoldoende duidelijk  wat de doelen precies zijn en met welke middelen, binnen welke termijn ze behaald moeten worden. Deze onduidelijkheid levert volgens mij veel onnodige problemen (en dus kosten) op.

Ik denk dat we in dit kader veel kunnen leren van de topsport en de mensen die in die wereld werkzaam zijn. Topsporters hebben een andere kijk op bepaalde zaken binnen organisaties en daar is, niet alleen voor de bouwwereld, winst uit te halen. Bijvoorbeeld door meer duidelijkheid te scheppen over bedrijfs-doelen en door nadrukkelijker als team samen te werken. Als alle leden van het (bouw)team zich, vanaf het ontwerp tot en met de oplevering,  bewust zijn van het gezamenlijke belang en het einddoel dan wordt de ‘finish’ beter, sneller en prettiger bereikt. Dan zijn er alleen maar winnaars, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de uitvoerende kant.

Ik wens iedereen sportieve en fijne zomermaanden!

Deel dit artikel