Afspraken nakomen .......

De economie draait gelukkig weer op volle toeren. Zo hard zelfs dat we (alweer) handjes en voetjes tekort komen. Natuurlijk wordt daarover geklaagd maar dat lost niets op.

Mensen die mij kennen weten dat ik mij dagelijks (van vroeg tot laat) beweeg in de wereld van de bouw en het vastgoed. Ik vervul op die manier diverse rollen en kom daardoor, gelukkig, in contact met alle partijen die bezig zijn in de bouw. Het ene moment praat ik met een timmerman op een steiger, een uur daarna zit ik aan een vergadertafel met de directie van een bedrijf. Wat bij alle gesprekspartners hetzelfde is: Ik hoor (te) vaak de klacht dat “afspraken niet nagekomen worden…”.

Dan gaat natuurlijk alles mis! Of het nou druk is of niet: Afspraak = afspraak! Of het nou om iets (relatief) kleins gaat als de starttijd van een overleg of iets groots (de oplevering van een gebouw), een afspraak maak je niet voor niets. Het niet nakomen van een afspraak heeft, zeker in de bouw, grote gevolgen voor de rest van het proces en alle bedrijven die daarbij betrokken zijn.

Een planning maken en volgen is, met de huidige beperkte ‘voorraad handjes en voetjes’ al moeilijk genoeg. Laat staan als we de planning en de daarin vastgelegde afspraken niet (helemaal) volgen?! Dat is vragen om problemen… En die krijgen we dan dus ook!

Natuurlijk kan er weleens is misgaan of anders lopen dan de bedoeling was. Als in zo’n situatie snel en eerlijk gecommuniceerd wordt dat een deadline niet gehaald wordt, of dat er zaken anders verlopen dan kan daar op in gespeeld worden. Als we daar allemaal eens wat eerlijker, sneller en opener in zouden zijn dan zou dat veel problemen (en kosten!) voorkomen. ‘Nee’ is ook een antwoord… Bedenk dat degene die je dat antwoord geeft, of moet geven,  dat ook niet voor zijn / haar lol doet en zoek samen naar een manier om van die ‘nee’ een ‘misschien’ en uiteindelijk een ‘ja’ te maken?!

Dat is een veel positievere insteek dan ik nu vaak tegenkom. Een bijkomend voordeel van het nakomen van afspraken en het eerlijk(er) communiceren: Geen onnodige druk en stress! Daar hebben we, straks richting de bouwvak,  vast al genoeg van. Al was het alleen al vanwege dat tekort aan handjes en voetjes…

Deel dit artikel