Actualiseren MJOP

Opdracht
Actualiseren bestaande MJOP
Plaats
Wageningen
Datum
2018
Duur
2 maanden
Vanuit de bestaande MeerJarenOnderhoudsPlannen uit 2013 zijn voor een viertal locaties de elementen overgenomen. Ontbrekende onderdelen zijn toegevoegd en de hoeveelheden zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Door het samenvoegen van de objecten heeft de klant een duidelijk zicht op de te verwachten onderhoudskosten en kan men daar de reservering op afstem